Trong lần cập nhật mới nhất vừa qua Liên quân Mobile đã có sự thay đổi lớn về phép bổ trợ cấm trụ tăng sức mạnh cực khung cho phép bổ trợ cấm trụ này. Sẽ tạo nên một cái meta mới cực dị.

Đắc biệt cấm trụ có thể dùng lên cả trụ đối phương và lẫn trụ bên phía mình. Khi sử dụng lên trụ phe địch sẽ vô hiệu hóa trụ trong 4+ 0,75 giây theo cấp độ tướng. Khi sử dụng lên trụ đồng minh sẽ vô hiệu hóa sát thương trong 4 giây, đồng thời bắn ra luôn hai phát đạn thay vì một viên.

Anh em thấy thế nào về sự thay đổi này của Liên quân Mobile.